Співпраця і партнери

АСОЦІАЦІЯ  ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИИЦТВА
“УКРАЇНСЬКИЙ  МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР”

ПРОФ&ІНТЕЛ&ІНФО ПРОФ&ІНТЕЛ&ІНФО ПРОФ&ІНТЕЛ&ІНФО

НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

“ПРОФ&ІНТЕЛ&ІНФО” – з довірою  та гудвілом у ХХІ сторіччя!

УКРАЇНСЬКИЙ  МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТРНавчально-інформаційний центр був створений у грудні 1991 року як структурний підрозділ Асоціації ділового співробітництва “Український міжнародний культурний центр”. Саме Асоціації, як одному з фундаторів Української фондової біржі за погодженням з Міністерством фінансів і Національним банком України, було доручено організувати галузеве навчання фахівців фондового ринку. Початок його формування в Україні нагально вимагав спеціально підготовлених фахівців. Гострота проблеми полягала не тільки в тому, що вирішувати її потрібно у стислі строки, а ще й тому, що раніше спеціалісти, в яких була потреба, не готувалися.

Перші в новітній історії України курси брокерів-аналітиків фондового ринку відбулися у січні 1992 року на території Українського Дому, а надалі, за договором про співробітництво та спільну діяльність з жовтня 1994 року по т.ч. - у Товаристві «Знання» України.

Розпочата курсова підготовка фахівців, особливо на першому етапі, дала можливість впливати на професійний рівень учасників фондового ринку, забезпечити дотримання у цій новій справі існуючих вимог законодавства, створила умови для накопичення необхідного досвіду і розробки навчально-методичного забезпечення навчання. Саме у той період були закладені підвалини нової справи. І сьогодні можна констатувати, що цей результат мав певний вплив на розвиток рівня професійної  діяльності та кваліфікації фахівців фондового ринку в Україні.

За період, що минув, у Навчально-інформаційному центрі Асоціації пройшли навчання понад 15000 фахівців, які відповідно до вимог законодавства, яке регулює ринок цінних паперів в Україні, успішно склали кваліфікаційний іспит, сертифіковані і працюють у фінансових і банківських установах Києва та інших міст України.

Наша гордість – позаштатні викладачі, які починали працювати з нами, стали ядром викладацького потенціалу і завдяки професіоналізму яких створювалася ділова репутація навчального центру. Серед них - Рокоча В.В., Швець В.Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Дегтярьова Н.В., Бурмака М.О., Поддерєгін А.М. (Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана), Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М., Посполітак В.В (Міжнародний інститут менеджменту), Головко А.Т., Кравченко Ю.Я.   Ройко М.М., (НІЦ АДС Український міжнародний культурний центр),  Чернелевська О.Л. (Національний університет харчових технологій), Леонов Д.А., Бірюк С.О.  (Український інститут розвитку фондового ринку). Залучати найкращі професійні сили до викладання і сьогодні залишається традицією нашого Центру. У навчальному процесі широко задіяні керівники та провідні спеціалісти державних органів, що регулюють ринок цінних паперів в Україні, зокрема, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України і саморегулівних організацій – Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів /ПАРД/, Асоціації учасників фондового ринку /АУФТ/, Української асоціації інвестиційного бізнесу /УАІБ/, а також практики - фахівці діючих підприємницьких структур фондового ринку.

На підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, яка сьогодні визначена МОН як безстрокова, завдяки професіоналізму викладацького складу був виконаний у попередні роки і виконується надалі значний обсяг роботи: розробляються програми, навчально-тематичні плани дисциплін, готується методичне забезпечення, започатковуються нові форми та методи навчання. Все це дає можливість у рамках післядипломної освіти успішно здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації фахівців. І її значення, як однієї з умов подальшого розвитку ринку цінних паперів в Україні, зберігається і сьогодні. Саме тому освітня діяльність Центру знаходить підтримку як з боку регулятора – НКЦПФР, з яким укладено відповідний договір про співробітництво, так і безпосередньо з боку професійних учасників ринку цінних паперів.

І ми маємо надію, що діяльність НІЦу, збагачена багаторічним досві-дом, і надалі буде корисною для учасників фондового ринку України, забезпечить їх високий професійний рівень та кваліфікацію.

Професіоналізм, інтелект, поінформованість –
запорука успіху на фондовому ринку!


ЧЕРЕЗ КОНСОЛІДАЦІЮ СПІЛЬНОТИ –
ДО ЕФЕКТИВНИХ РИНКІВ АКЦІОНЕРНОГО
ТА БОРГОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ!

Громадська спілка 
«Українське об’єднання ринків капіталу»

Ukrainian Capital Markets Association

МІСІЯ UCMA
cтворення в Україні ефективних ринків акціонерного та боргового капіталу

  • Українське об’єднання ринків капіталузахист прав і задоволення інтересів акціонерних товариств, професійних учасників ринку цінних паперів, учасників фондового ринку (ринків капіталу), взаємодія з регулюючими та контролюючими органами;
  • захист прав та задоволення інтересів аудиторських фірм, суб’єктів оціночної діяльності, рейтингових агентств та інших юридичних осіб та громадських організацій, що обслуговують ринки капіталу;
  • моніторинг вірогідних змін у законодавстві, інформування членів (учасників) про ризики та заходи запобігання негативного впливу зовнішніх обставин на їх діяльність;
  • представництво інтересів членів (учасників) у Верховній Раді, громадських радах, комітетах та інших дорадчих органах при центральних органах виконавчої влади та державних органах, що здійснюють регулювання ринків капіталу;
  • консультаційна підтримка членів (учасників) з питань корпоративного законодавства, законодавства про регульовані ринки, фінансові інструменти, та з інших питань, що впливають на їх діяльність, а також з питань оподаткування, обліку та фінансової звітності, зокрема запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • прогноз ризиків, пов’язаних зі змінами законодавства;
  • здійснення програм підготовки фахівців у сфері ринків капіталу, в тому числі корпоративних секретарів та незалежних директорів;
  • сприяння інтеграції українських ринків акціонерного та боргового капіталу в європейський та світовий ринки.

Контактна інформація:
Україна, м. Київ, 01042, а/с 7
тел. 050 347 0781, 050 357 7814
        E-mail: ucma.ua@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/ucma.ua/
Веб-сайт: www.ucma.org.ua


Емісія облігацій комунальних підприємств та місцевих позик: практичний посібник
Додатки